UAB „Archko“ paslaugos

Vienintelis žmogaus statinys, matomas iš kosmoso yra Didžioji Kinų Siena.

PASLAUGOS


Urbanistika

Kompleksinio planavimo darbų atlikimas teritorijos erdvinio vystymo politikai. Mūsų bendrovė rengia detaliuosius ir specialiuosius planus rajoniniu, regioniniu ir nacionaliniu mastu. Projektai aktualūs kraštovaizdžio tvarkymui ir infrastruktūrai, individualių objektų plėtojimui ir pan.
Urbanistikos paslaugos skirstomos:

• teritorijų planavimas (bendrieji, specialieji , detalieji planai),
• teritorijų, susisiekimo, inžinerinių tinklų, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, pramonės ir kt. objektų projektavimas.


Architektūra

Gyvenamųjų, administracinių, prekybinių, pramoninių, sandėliavimo paskirties pastatų projektų rengimas. Kultūros paveldo objektų tvarkybos projektų rengimas. Inžinerinės infrastruktūros projektų rengimas. Vykdomi statybiniai tyrinėjimai. Teritorijų planavimo dokumentų rengimas.
Projektavimo darbai vyksta rekonstrukcijos/ renovacijos arba naujo objekto sukūrimo tikslais. Projektuojame:

• gyvenamiuosius,
• visuomeninės paskirties objektus.

Konsultavimas

Konsultuojama projekto įgyvendinimo klausimais. Realizuojant, vykdoma priežiūra ir kontrolė, siekiant įgyvendinti objekto viziją, numatytą projekte. Teikiamas visų su projektavimu ir statybos procesais susijusių uždavinių sprendimas. Jei reikia, padedame parinkti statybines ar apdailos medžiagas.
Įmonės specialistai turi didelę patirtį rengdami sudėtingų projektų susisiekimo, sklypo plano, inžinerinių tinklų projekto dalis:

• konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo ir statybos klausimais,
• pateikia ištraukas iš atitinkamų planų, prognozių, pasiūlymų,
• atlieka informacijos paiešką ir ją apiformina pagal užsakovo pageidavimą,
• pateikia konkrečias rekomendacijas teritorijų vystymo klausimais,
• teikia metodinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims,
• rengia studijas ir projektinius pasiūlymus analizuojant, vertinant ir apibendrinant įvairių urbanistinių architektūrinių temų ir (ar) teritorijų galimas plėtros tendencijas ir perspektyvas.

Pastato energinio naudingumo projektavimas

Atliekame A, A+, A++ pastatų energinio naudingumo projektavimą. Konsultuojame priešprojektinių pasiūlymų, projekto rengimo stadijoje.

Jau nuo 2017.01.01 naujai projektuojami pastatai turi būti A energinio efektyvumo klasės. Todėl ypač svarbu, kad prieš statant pastatą jau statinio projektavimo stadijoje būtų suprojektuotas pastato energinis efektyvumas ir įvertinti pastato energinį efektyvumą užtikrinantys rodikliai.

Pastato energinis projektavimas – projektavimas, norint sukurti kriterijus būsimo pastato (namo) projektui, kuriuos įgyvendinus, pastatas taptų energiškai efektyvus. Taip pat, energinis namo projektavimas yra labai naudingas tikrinant jau atliktus projektus..

Įmonės projektuotojai su energinio projektavimo specialistu kartu, energinio projektavimo kompiuterine programa numatys ir įvertins, kiek bus patiriama šilumos nuostolių per visas pastato atitvaras bei konstrukcijas, parinks inžinerinę įrangą (šildymo, vėdinimo, karšto vandens ruošimo sistemas). Gausite patvirtinimą apie būsimo pastato atitikimus reikalavimams arba rekomendacijas, kurios užtikrins atitikimą statybos techniniams reglamentams.